Plaatsbepaling

Vul de login gegevens hiernaast in om uw plaats op de wachtlijst te bekijken.

U kan als kandidaat-huurder zelf uw plaats op de kandidatenlijst bekijken. U geeft uw referentienummer in (u vindt de referentienummer terug op uw inschrijvingsbewijs als kandidaat-huurder en bevat 4 cijfers) en een zelf te bepalen wachtwoord . De eerste keer dient u zich wel te registeren.Hierbij dient u ook uw rijksregisternummer of nationaal nummer (11 cijfers geen spatie,punten..) in te geven. 

Waarom ben ik in de wachtlijst achteruit gegaan?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

Bijvoorbeeld: iemand huurt bij Eigen Haard maar moet zijn woning verlaten omwille van grondige renovaties. Indien hij/zij dezelfde woning als u vraagt, komt hij/zij voor u op de lijst.

Of iemand staat al langer dan u ingeschreven, maar vraagt pas nu dezelfde woning dan diegene die u vraagt. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualisatie (lees hierover verder meer)

Voorrangsregels

De toewijzingen gebeuren volgens datum van inschrijving. Daarnaast zijn er een aantal wettelijk bepaalde voorrangsregels. Voor de juiste omschrijving van deze uitzonderingen kan u ons intern huurreglement raadplegen. Dit kan u vinden bij de inschrijvingsformulieren onder aanvraag voor inschrijving huurwoningen en appartementen.

Wachttijd

Men vraagt ons dikwijls wat het wil zeggen als men bv. 15de op de lijst staat. Is dit dan één jaar wachten, of één maand? Dit kunnen we helaas nooit inschatten. Het hangt af van verschillende factoren:

  • Zijn er veel woningen van het type dat u vraagt?
  • Wanneer zal er een woning vrij komen?
  • Hoe zullen de kandidaten voor u op de lijst reageren?
  • Zullen er nog mensen met een bepaalde voorrang zich inschrijven?

Wij kunnen dus onmogelijk inschatten hoe de wachttijd zal verlopen.