• U bent kandidaat-koper?

    Naast kandidaat-huurders kunnen ook geïnteresseerde kandidaat-kopers inschrijven in de registers voor sociale koopwoningen en sociale kavels.

  • U bent huurder?

    Als huurder van Eigen Haard heeft u rechten en plichten. u vindt hierover alle informatie op onze website.

  • U bent kandidaat huurder?

    Om huurder te kunnen worden van een sociale woning, moet u zich eerst kandidaat stellen. Indien u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet en wij beschikken over de nodig documenten, kunnen wij u inschrijven in een inschrijvingsregister.

Patrimonium

Eigen Haard wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Eigen Haard

In 1920 werd de N.V. Eigen Haard door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkend als sociale bouwmaatschappij. Deze heeft hoofdzakelijk tot doel het oprichten van sociale woningen en appartementen met het oog op de verhuring of de verkoop ervan. De N.V. Eigen Haard bezit momenteel een patrimonium van 673 woningen, verspreid over het grondgebied Herentals.